Υπηρεσίες

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 1

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2

Επικοινωνία


Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2                   


1. Γνωριμία με το ΗΡΑ 2   

2. Δραστηριότητες   

3. Εκδηλώσεις