2. ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 1
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2
Επικοινωνία

Λίστα Προσωπικού

1. Σκαλιδάκη Καλλιόπη, Υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργός

2. Μαρή Παρασκευή, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Υπεύθυνη Φαρμακείου

3. Γλυκοκοκάλου Μαρία, Νοσηλεύτρια ΤΕ

4. Εργά Γεωργία, Νοσηλεύτρια ΤΕ

5. Μιχαήλ Μαριάννα, Νοσηλεύτρια ΤΕ

6. Μανουσάκη Ευφροσύνη, Νοσηλεύτρια ΔΕ

7. Μαρκάκη Ευτυχία, Νοσηλεύτρια ΔΕ

8. Ντάλη Μαρία-Νίκη, Νοσηλεύτρια ΔΕ

9. Βοσκάκη Εμμανουέλα, Νοσηλεύτρια ΔΕ

10. Βιτσαρά Ελένη, Νοσηλεύτρια ΔΕ

11. Boamba Paraschiva, Μαγείρισσα - Τραπεζοκόμος Μονάδας

12. Bambu Gabriela, Υπεύθυνη Καθαριότητας