ΗΡΑ 2 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσίες
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 1
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2

Δραστηριότητες


Η εργασία του κοινωνικού λειτουργού στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πολυεπίπεδη και λειτούργει συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες ειδικότητες της μονάδας. Ο κοινωνικός λειτουργός ασκεί την κοινωνική εργασία, σε υποστηρικτικό - συμβουλευτικό - θεραπευτικό επίπεδο.

Η Κοινωνική Λειτουργός του ΗΡΑ 2, είναι υπεύθυνη στο κομμάτι της ποιοτικής επαφής των ενοίκων με την οικογένεια τους, καθώς και με το κοινωνικό τους δίκτυο. Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στους ηλικιωμένους. Οργανώνει δράσεις κοινωνικοποιήσης και δρα με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Τέλος στοχεύει στην συναισθηματική αποφόρτιση και την ορθή διαχείριση των συναισθημάτων που παράγονται μέσω της υποστηρικτικής θεραπείας και της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.

Οι κύριες δράσεις που πραγματοποιούνται στο ΗΡΑ 2 είναι:

Δραστηριότητες ΗΡΑ 2