ΗΡΑ 2 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσίες
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 1
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2

Δραστηριότητες


Η εργασία του κοινωνικού λειτουργού στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων είναι πολυεπίπεδη και λειτούργει συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες ειδικότητες της μονάδας. Ο κοινωνικός λειτουργός ασκεί την κοινωνική εργασία, σε υποστηρικτικό - συμβουλευτικό - θεραπευτικό επίπεδο.

Η Κοινωνική Λειτουργός του ΗΡΑ 2 Βάβουλα Μαρία, είναι υπεύθυνη στο κομμάτι της ποιοτικής επαφής των ενοίκων με την οικογένεια τους, καθώς και με το κοινωνικό τους δίκτυο. Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στους ηλικιωμένους. Οργανώνει δράσεις κοινωνικοποιήσης και δρα με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Τέλος στοχεύει στην συναισθηματική αποφόρτιση και την ορθή διαχείριση των συναισθημάτων που παράγονται μέσω της υποστηρικτικής θεραπείας και της ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.

Οι κύριες δράσεις που πραγματοποιούνται στο ΗΡΑ 2 είναι:

    • Κάθε Δευτέρα πρωί 10:00-11:00 πραγματοποιείται η Ομάδα Δημιουργικής Απασχόλησης. Στην ομάδα αυτή οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν σε διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και κατανόησης ανάμεσα σε όλους τους διαβιούντες, αλλά και η δημιουργία διαφόρων εκθεμάτων ανά χρονική περίοδο.

    • Κάθε Τρίτη πρωί 10:00-11:00 πραγματοποιείται η Ομάδα του Εθελοντικού Δικτύου " Διαβάζω για του Άλλους". Στην ομάδα αυτή διαβάζονται αποσπάσματα από διάφορα βιβλία με κοινωνικό περιεχόμενο. Βασικός στόχος της ομάδας είναι η στήριξη του δικαιώματος στην ανάγνωση και η ισότιμη πρόσβαση σε ό,τι έχει να προσφέρει η συγγραφική μας ιστορία ανεξάρτητα από την ηλικία ή την όποια ιδιαιτεραίοτητα του αποδέκτη. Επίσης καλλιεργεί κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στους ηλικιωμένους.

    • Κάθε Τετάρτη πρωί 10:00-11:00 πραγματοποιείται η Ομάδα Μουσικό Κινησιοθεραπείας. Στην ομάδα αυτή με την βοήθεια απαλής κλασικής μουσικής σε ένα πολύ καλά διαμορφωμένο χώρο, οι ηλικιωμένοι συμμετέχουν σε διάφορες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού και κατανόησης ανάμεσα σε όλους τους διαβιούντες, καθώς και η αποφόρτιση συναισθημάτων και η εκγύμναση μυαλού και σώματος.

    • Κάθε Πέμπτη πρωί 10:00-11:00 πραγματοποιείται η Ομάδα Ενδυνάμωσης Νοητικών Λειτουργιών. Στην ομάδα αυτή πραγματοποιούνται διάφορες ασκήσεις μνήμης, προσοχής και λόγου με στόχο την ενδυνάμωση των γνωστικών λειτουργιών των ηλικιωμένων.

    • Κάθε Παρασκευή πρωί 10:00-11:00 πραγματοποιείται η Ομάδα Χορωδίας. Σκοπός της ομάδας αυτής είναι η ψυχαγωγία, η συνεργασία και η καλλιτεχνική έκφραση των ηλικιωμένων, καθώς επίσης και η επαφή τους με τις παραδόσεις μας. Οι ηλικιωμένοι τραγουδούν σε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις τα σχετικά παραδοσιακά μας τραγούδια, συχνά μάλιστα μετά μουσικής και μπροστά σε κοινό αποτελούμενο από συγγενείς, φίλους ή φορείς που μας επισκέπτονται.

Δραστηριότητες ΗΡΑ 2