ΗΡΑ 1 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσίες
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 1
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2
Επικοινωνία

Δραστηριότητες

                      

Οι κύριες δράσεις που πραγματοποιούνται στο ΗΡΑ 1 σε τακτική βάση είναι:

Δραστηριότητες
2023 ΗΡΑ 1