ΗΡΑ 1 - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Υπηρεσίες
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 1
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2
Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Οι κύριες δράσεις που πραγματοποιούνται στο ΗΡΑ 1 σε τακτική βάση είναι:

  • Ομάδα Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης. Η ομάδα αυτή είναι μια ανοιχτή ομάδα, όπου οι ηλικιωμένοι έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους, να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις, να ανταλλάξουν απόψεις και να εξασκήσουν δεξιότητες λόγου και επικοινωνίας καθώς μοιράζονται τις εμπειρίες και τα βιώματα τους.
  • Ομάδα Παραμυθιών Αυτογνωσία. Στην ομάδα αυτή γίνεται προσπάθεια μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων και ανάλυση παραμυθιών γραμμένων από ψυχοθεραπευτές, να προαχθούν αντιλήψεις, δεξιότητες επικοινωνίας και συμπεριφορές, οι οποίες θεωρούνται εποικοδομητικές για την Τρίτη ηλικία. Αυτό βοηθάει τα μέλη της ομάδας, να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις που δέχονται από το ευρύτερο περιβάλλον τους, να διαχειριστούν τυχόν συγκρούσεις μεταξύ τους ή εσωτερικές και να προάγουν την αυτογνωσία τους.
  • Ομάδες νοητικής ενδυνάμωσης. Εδώ επιλέγονται σε μικρές ομάδες, κυρίως άτομα με άνοια ή Alzheimer τα οποία έχουν περίπου ίδιο επίπεδο έκπτωσης γνωστικής λειτουργικότητας και περίπου ίδιο score στο "Minimental test". Στις μικρές αυτές ομάδες οι ηλικιωμένοι εξασκούν τις νοητικές τους δυνατότητες, την ανάκληση μνήμης, την εγχάραξη, το λόγο, τον προσανατολισμό κ.α, μέσω ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης, αλλά και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων όπως είναι η τεχνική "Reminiscence".
  • Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης. Και εδώ οι ομάδες είναι ομοιογενείς και αποτελούνται από άτομα με περίπου κοινά ενδιαφέροντα. Η ομάδες αυτές σκοπό έχουν την ανάπτυξη της συνεργασίας και της δημιουργικότητας των ηλικιωμένων. Εδώ οι ηλικιωμένοι ασχολούνται με χειροτεχνίες,dequpaz, καλλιτεχνικές κατασκευές και δημιουργίες με απλά υλικά όπως χρώματα, χαρτί, πλαστελίνες, κερί, γυαλί, κορδέλες, μαλλί κ.α.
  • Ομάδα Χορωδίας. Σκοπός της ομάδας αυτής είναι η ψυχαγωγία, η συνεργασία και η καλλιτεχνική έκφραση των ηλικιωμένων, καθώς επίσης και η επαφή τους με τις παραδόσεις μας. Οι ηλικιωμένοι τραγουδούν σε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις τα σχετικά παραδοσιακά μας τραγούδια, συχνά μάλιστα μετά μουσικής και μπροστά σε κοινό αποτελούμενο από συγγενείς, φίλους ή φορείς που μας επισκέπτονται.
  • Ομάδα ανάγνωσης. Πρόκειται για ανοιχτή ομάδα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "Διαβάζω για τους άλλους". Μέσω αναγνωσμάτων επιλεγμένων βάση της επικαιρότητας προσπαθούμε να κρατάμε επαφή με το κλίμα των ημερών. Άλλοτε πάλι επιλέγουμε αναγνώσματα μέσα από το πολιτισμικό μας περιβάλλον και συζητάμε βιώματα και αναμνήσεις που σχετίζονται με αυτό.
Δραστηριότητες