ΗΡΑ 2

Υπηρεσίες
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 1
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2

1. Γνωριμία με το ΗΡΑ 2

2. Δραστηριότητες

3. Εκδηλώσεις