ΗΡΑ 2

Υπηρεσίες
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 1
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Ήρα 2                   

1. Γνωριμία με το ΗΡΑ 2   

2. Δραστηριότητες   

3. Εκδηλώσεις