ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΡΑ 3 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ: ΝΙΚΟΛΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ & ΚΟΤΣΙΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: