ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΤΟΥ ECVET "European Credit system for Vocational Education & Training"

Από το Φεβρουάριο του 2023 έχει ξεκινήσει μία πολύ όμορφη συνεργασία με το πρόγραμμα Erasmus! 

Φοιτητές νοσηλευτικής από διάφορες χώρες της Ευρώπης, πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ΗΡΑ 3. Η αγάπη που δείχνουν προς τους ηλικιωμένους μας είναι απερίγραπτη! Το γλωσσικό χάσμα μειώνεται ραγδαία καθώς οι ηλικιωμένοι μαθαίνουν στους φοιτητές τις απαραίτητες λέξεις και οι ίδιοι τις απορροφούν αμέσως!